พิธีรับเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2565

RSS
พิธีรับเสื้อวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา2565

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดโครงการ พิธีรับเสื้อและหมวกวิชาชีพให้กับนิสิตสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website