โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสา บริการประชาชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์

RSS
โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสา บริการประชาชน สาขาสาธารณสุขศาสตร์
📢📢📢กิจกรรม​โครงการเวสเทิร์นร่วมใจอาสา บริการประชาชน​ สาขาสาธารณสุขศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
📌เป็นการอบรมให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย​ ธีมงานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้กับอสม. จำนวน 50 ท่าน
ณ​ รพ.สต.บ้านบ่อปั้น​ ต.สระยายโสม​ อ.อู่ทอง​ จ.สุพรรณบุรี
▶️ในวันที่​ 9​ กันยายน​ 2565

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website