เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ 2564

RSS
เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ 2564

เมื่อวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ”
ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งเป็นโครงการสำหรับการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ก่อนลงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คณาจารย์ภายในคณะ พร้อมทั้งศิษย์เก่าและวิทยากรจากหลายหน่วยงาน ได้แก่

  • คุณรัชฎาพร เจริญศรี ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ บริษัท บันโด เดนเซน (ประเทศไทย) จำกัด
  • คุณพิชญานิน แทนสา (ศิษย์เก่า) ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ บริษัท โกบอลมารีน โฟเช่นฟู้ด จำกัด
  • คุณอัฟฟาน ราแดง ศิษย์เก่าสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
  • คุณกนกศักดิ์ อุพันทา (อาจารย์พี่เอส) เจ้าของผลงานเพจจป.การ์ตูน วิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “บุคลิกภาพและการสื่อสารเพื่อนำเสนองานอย่างมืออาชีพ”

ทางสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website