ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

RSS
ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ประกอบด้วยนิสิตทั้งสิ้น 5 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ โดยคณะทันตแพยศาสตร์มียอดรายงานตัวทั้งสิ้น 73 คน

หลังจากแนะนำมหาวิทยาลัยผ่านวีดีทัศน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ พร้อมด้วยคณบดี และตัวแทนหลักสูตร ได้แก่ ศาสตราจารย์ (วุฒิคุณ) ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์, ศาตราจารย์ (กิตติคุณ) ทพ.วินัย ศิริจิตร คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิรกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และอาจารย์ประจำชั้นปีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่ พร้อมให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนตลอดหลักสูตรทั้ง 4 ปี และ 6 ปี

จากนั้นนิสิตดำเนินการรายงานตัวผ่าน 5 จุด ได้แก่ ตรวจสอบเอกสารในการทำสัญญาหอพัก, ชำระค่าหอพัก, ทำสัญญาและรับคีย์การ์ด, วัดชุดนิสิต และทำบัตรนิสิต ทั้งนี้มีวงดนตรีจาก Dent WTU Band มาร่วมบรรเลงเพลงเพื่อสร้างบรรยากาศผ่อนคลายระหว่างรอคิวดำเนินการ

เมื่อเสร็จสิ้นการรายงานตัว ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 อาคารทันแพทยศาสตร์ 1 นิสิตใหม่ได้เดินทางไปที่หอพักเพื่อดำเนินการย้ายของเข้าหอโดยมีรุ่นพี่ในแต่ละคณะช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิตใหม่และผู้ปกครอง

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website