ผู้ช่วยมืออาชีพ สำคัญไฉน

RSS
ผู้ช่วยมืออาชีพ สำคัญไฉน
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้เข้าร่วมอบรมกับ บริษัท 3 เอ็ม (แห่งประเทศไทย) จำกัด โดยเนื้อหาการอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการใช้และการเรียนรู้วัสดุทางทันตกรรม เพื่อเสริมทักษะในการช่วยงานทันตแพทย์ในการทำงานทางทันตกรมมอย่างมีประสิทธิภาพ

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website