วันทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564

RSS
วันทันตสาธารณสุข ปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา คณบดี คณาจารย์ และตัวแทนนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการวันทันตสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2564 โดยคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล ได้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพช่องปากของประชาชนชาวไทย

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website