โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564

RSS
โครงการทำบุญอาจารย์ใหญ่ ปีการศึกษา 2564
ส่วนงานกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ ทำบุณอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2565
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ยกย่องเชิดชูเกียรติและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ ที่ท่านได้เสียสละร่างกายเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
ทางคณะฯ จึงจัดทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่เป็นประจำทุกปี

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website