ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล จัดกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 และรายงานตัวเข้าหอพัก ประจำปีการศึกษา 2566 ...