ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ร่วมงานวันมหิดล ปี 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ร่วมงานวันมหิดล ปี 2565

  • Admin WTU Website
ประชุมวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประชุมวิชาการ เรื่อง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสำหรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  • Admin WTU Website
โครงการสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ หัวข้อ "บทบาทพยาบาลในยุควิถีใหม่ "

โครงการสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ หัวข้อ "บทบาทพยาบาลในยุควิถีใหม่ "

  • Admin WTU Website
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รับเกียรติบัตร  Young Smart : Young ทำดี

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รับเกียรติบัตร Young Smart : Young ทำดี

  • Admin WTU Website