ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
คณะพยาบาล บุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 8

คณะพยาบาล บุรีรัมย์เข้าร่วมประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 8

  • Admin WTU Website
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2566 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์เข้าร่วมงานประชุมวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2566 โรงพยาบาลบุรีรัมย์

  • Admin WTU Website
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมงานประชุมวิทยาการครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมงานประชุมวิทยาการครบรอบ 70 ปี โรงพยาบาลบุรีรัมย์

  • Admin WTU Website
โครงการทำบุญหอพักและสันทนาการเนื่องในวันปีใหม่

โครงการทำบุญหอพักและสันทนาการเนื่องในวันปีใหม่

  • Admin WTU Website