ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ทำ...
  • Parida Ouamsaoad
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

โครงการปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา

การนำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล

การนำเสนอผลงานวิจัย ในรายวิชาวิจัยทางการพยาบาล