ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

  • Admin WTU Website
พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

  • Admin WTU Website
อาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

  • Admin WTU Website
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2565

  • Admin WTU Website