ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
โครงการสร้างสุขให้น้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โครงการสร้างสุขให้น้องเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

โครงการสื่อออนไลน์ในมือพี่ลดควันบุหรี่ในบ้านน้อง(ในสถานการณ์โควิด19)

โครงการสื่อออนไลน์ในมือพี่ลดควันบุหรี่ในบ้านน้อง(ในสถานการณ์โควิด19)

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 28 กุมภาพันธ์ 2565

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 28 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการทำบุญหอพักเนื่องในวันปีใหม่และแข่งขันกีฬาสามัคคี

โครงการทำบุญหอพักเนื่องในวันปีใหม่และแข่งขันกีฬาสามัคคี

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์  2565 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการทำบุญหอพักเนื่องในวันปีใหม่และแข่งขันกีฬาสามัคคี โดยได้รับเกียรติจาก ผ.ศ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิ...