ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
โครงการสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ หัวข้อ "บทบาทพยาบาลในยุควิถีใหม่ "

โครงการสัมมนาประเด็นและแนวโน้มทางวิชาชีพ หัวข้อ "บทบาทพยาบาลในยุควิถีใหม่ "

  • Admin WTU Website
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รับเกียรติบัตร  Young Smart : Young ทำดี

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ รับเกียรติบัตร Young Smart : Young ทำดี

  • Admin WTU Website
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้ารับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น

  • Admin WTU Website
พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

พิธีไหว้ครู คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

  • Admin WTU Website