ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานระบบเฝ้าระวังโรค ของสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์ เข้าศึกษาดูงานระบบเฝ้าระวังโรค ของสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์

  • Admin WTU Website
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM&DAIM

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอน DSPM&DAIM

  • Admin WTU Website
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 1 เข้าศึกษาดูงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ณ โรงพยาบาลบุรีรัมย์

  • Admin WTU Website
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการอบรม faculty practice บูรณาการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการหยุดสูบบุหรี่

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการอบรม faculty practice บูรณาการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการหยุดสูบบุหรี่

  • Admin WTU Website