ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการประชุมพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูล

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการประชุมพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพยาบาลและอาจารย์ที่ปรึกษาในการควบคุมยาสูล

  • Admin WTU Website
อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

  • Admin WTU Website
มอบใบประกาศเกียรติคุณ คณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์

มอบใบประกาศเกียรติคุณ คณะพยาบาลศาสตร์บุรีรัมย์

  • Admin WTU Website
นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์เข้าร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์เข้าร่วมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2565

  • Admin WTU Website