ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
อาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

อาจารย์เข้าร่วมเสนอผลงานวิจัย ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

  • Admin WTU Website
โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2565

โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2565

  • Admin WTU Website
“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

“พยาบาลศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?   โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน ดูแลผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บ ทำ...
  • Parida Ouamsaoad
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดมความคิดและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่