“สัตวแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

RSS
“สัตวแพทยศาสตร์” เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร

สัตวแพทยศาสตร์ เรียนจบแล้วสามารถไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง แล้วแต่ละอาชีพได้ค่าตอบแทนเท่าไร?

 

 1. กรมปศุสัตว์, กรมประมง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำการควบคุมและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ ดูแลกำกับการใช้สารต่าง ๆ ในอาหารของสัตว์

 

 1. อาจารย์สัตวแพทย์และการวิจัย ทำหน้าที่สอนนักศึกษาในแต่ละมหาวิทยาลัย เนื้อหาการสอนจะแตกต่างกันไปตามหลักสูตร และทำวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ ปศุสัตว์ และพื้นฐานด้านบริการรักษาสัตว์ และงานอื่น ๆ

 

 1. กระทรวงกลาโหม สามารถเลือกทำงานในที่ต่าง ๆ ได้ เช่น กรมทหารอากาศ ทำหน้าที่ดูแลสุนัขรักษาความปลอดภัยของสนามบิน หรือกรมตำรวจ ทำหน้าที่ดูแลสุนัขตำรวจ

 

 1. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลรักษาโคป่วย ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ทำฟาร์มโคนม

 

 1. องค์การสวนสัตว์ ทำหน้าที่ดูแลสัตว์ต่าง ๆ ทำการตรวจและรักษา วิเคราะห์โรคสัตว์ ทดลองเกี่ยวกับการเพาะเชื้อ การใช้ยารักษาโรคสัตว์ การอนุรักษ์สัตว์ป่า

 

 1. งานเอกชน ทำงานเอกชนส่วนใหญ่จะเป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจอาหารสัตว์ ธุรกิจยาและเคมีภัณฑ์ ธุรกิจอุปกรณ์สำหรับสัตว์ ซึ่งจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป

 

 1. โรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิก บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคของสัตว์ บำบัดโรคสัตว์ คอยป้องกันการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์ไปสู่สัตว์ และจากสัตว์มาสู่คน

 

อัตราเงินเดือนของสัตวแพทย์

 

 1. สัตวแพทย์ปฏิบัติการ (มีประกาศสนียบัตรวิชาสัตวแพทย์) เงินเดือนเฉลี่ย 4,800-22,000 บาท

 

 1. โรงพยาบาลสัตว์หรือคลินิก เงินเดือนประมาณ 25,000 บาทขึ้นไป

 

 1. อาจารย์สอนสัตวแพทย์ เงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาทขึ้นไป

 

 1. กรมปศุสัตว์ของภาครัฐ เงินเดือนประมาณ 12,600-25,000 บาท

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Parida Ouamsaoad