ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

RSS
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุดา จายหลวง อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฐาน TCI2 เรื่อง Bioaccumulation of arsenic, lead, and cadmium in Nile tilapia, water, and sediment from waste ponds in landfill of Khon Kaen municipality, Thailand ในวารสาร KKU Veterinary Journal

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website