ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

RSS
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ศิริอาชาวัฒนา อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ในโอกาสที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ฐาน SCOPUS เรื่อง Correlation between body condition score and body composition in a rat model for obesity research ในวารสาร Veterinary Integrative Sciences

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website