พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 (อำเภออู่ทอง)

RSS
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 (อำเภออู่ทอง)

อาจารย์จุฬาภรณ์ ม่วงดิษฐ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้เข้าร่วมในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการดำเนินการศูนย์พักพิงสนัข จังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 (อำเภออู่ทอง) ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศุนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 2 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Parida Ouamsaoad