ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตรและระเบียบการแต่งกายแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2565-2566

กำหนดการ พิธีประสาทปริญญาบัตรและระเบียบการแต่งกายแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประจำปีการศึกษา 2565-2566

วันฝึกซ้อม วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล วันประสาทปริญญาบัตร วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมกองทัพอาก...
  • Admin WTU Website
คณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เปิดรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

คณะแพทยศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือเดิมคือ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วุฒิปริญญาตรี และได้รับใบประกอบวิชาชีพ (จป.1) คือเจ้าหน้าที่ค...
  • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ วิชาญ บุญค้ำ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ วิชาญ บุญค้ำ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

ในโอกาส ได้รับหนังสือแสดงการจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงาน วรรณกรรม ลักษณะงาน งานนิพนธ์ ในชื่อผลงาน การตรวจวัดและประเมินดัชนีความร้อนในกลุ่มเกษ...
  • Admin WTU Website
ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566 อันมีผลงานประจักษ์ระดับชาติและนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีแก่ อาจารย์วิชาญ บุญค้ำ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศ ประจำปี 2566 อันมีผลงานประจักษ์ระดับชาติและนานาชาติ

เข้ารับรางวัลในวันพิธีประสาทปริญญาบัตร จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ...
  • Admin WTU Website