ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 21...
  • Admin WTU Website
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง Standards in the Evaluation of a Coagulation System (Open For Registration) ในวันพุธที่ 15 พฤษจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง Standards in the Evaluation of a Coagulation System (Open For Registration) ในวันพุธที่ 15 พฤษจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง Standards in the Evaluation of a Coagulation System (Open For Registration) ในวันพุธที่ 15 พฤษจิกายน ...
  • Admin WTU Website
ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง GAAD score and PIVKA-II : Impact of HCC biomarkers to improve patient outcomes มะเร็งตับ ภัยเงียบใกล้ตัว ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษจิกายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น.

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง GAAD score and PIVKA-II : Impact of HCC biomarkers to improve patient outcomes มะเร็งตับ ภัยเงียบใกล้ตัว ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษจิกายน 2566 เวลา 12.00-13.00 น.

ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง GAAD score and PIVKA-II : Impact of HCC biomarkers to improve patient outcomes มะเร็งตับ ภัยเงียบใกล้...
  • Admin WTU Website
เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม "ยกระดับ Project-Based Learning” ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Empowering Students Through Project-Based Learning) ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Webina

เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม "ยกระดับ Project-Based Learning” ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Empowering Students Through Project-Based Learning) ในวันจันทร์ ที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่าน Zoom Webina

เรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม "ยกระดับ Project-Based Learning” ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Empowering Students T...
  • Admin WTU Website