ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์

RSS
เอกสารทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

เอกสารทบทวนความรู้เพื่อสอบใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

สื่อทบทวนความรู้ประกอบวิชาชีพสำหรับบัณฑิตนักเทคนิคการแพทย์ (click) ทบทวนความรู้โลหิตวิทยา ตอนที่ 1/5 เพื่อเตรียมสอบใบประกอบ MT (click) ทบทวนควา...
  • Admin WTU Website
ประกาศ!! โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้บริการวัคซีนซิโนแว็กเข็มที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย.64

ประกาศ!! โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดกาญจนบุรี เปิดให้บริการวัคซีนซิโนแว็กเข็มที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย.64

รพ.ห้วยกระเจาฯ เปิดให้บริการวัคซีน ซิโนแว็กเข็มที่ 1 วันจันทร์ที่ 29 พ.ย.64 8.00-12.00 น. แก่ประชาชนทั้งไทยและต่างด้าวที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (เปิดรั...
  • Admin WTU Website
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย Four Cases of Hematologic Malignancies. Patterns in the Blood Smear.  Speaker: รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย Four Cases of Hematologic Malignancies. Patterns in the Blood Smear. Speaker: รศ. ภาณุทรรศน์ กฤชเพชรรัตน์

CELLAVISION MORPHOLOGY CLASS Live ครั้งที่ 1 เวลา 12.00 น.🙋 ส่งคำถามได้ทาง Line หรือ Live พร้อมแจ้งชื่อ🎁 แจกรางวัลหนังสือสารน้ำ (1 รางวัล) และที่รอ...
  • Admin WTU Website
ประชาสัมพันธ์โครงการนักเทคนิคการแพทย์ New Normal in COVID-19 เรียนรู้และปรับตัวผ่านประสบการณ์จริง

ประชาสัมพันธ์โครงการนักเทคนิคการแพทย์ New Normal in COVID-19 เรียนรู้และปรับตัวผ่านประสบการณ์จริง

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID-19 เป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า 2 ปี ที่นักเทคนิคการแพทย์ต้องปรับตัวในการใช้ชีวิตและกา...
  • Admin WTU Website