ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง "เทคนิคเพิ่มคะแนนรายบุคคลให้ปัง" จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 65 (คะแนน CMTE 1.5 คะแนน)

RSS
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง "เทคนิคเพิ่มคะแนนรายบุคคลให้ปัง" จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 65 (คะแนน CMTE 1.5 คะแนน)

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมออนไน์ เรื่อง "เทคนิคเพิ่มคะแนนรายบุคคลให้ปัง" จัดโดยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 65 เวลา 12.00-13.30 น. 

คะแนน CMTE 1.5 คะแนน

เข้าร่วมอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Link การเข้าร่วมอบรม คลิก

โพสต์ก่อนหน้า

  • Admin WTU Website