ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

RSS
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ ในพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website