ท่านอนสำหรับผู้ป่วย COVID-19

RSS
ท่านอนสำหรับผู้ป่วย COVID-19
ท่านอนสำหรับผู้ป่วย COVID-19 เพิ่มออกซิเจนในปอด
ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการไอและหายใจลำบาก ควรนอนคว่ำ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของปอด และเพื่อบรรเทาอาการเหนื่อย ไอ และหายใจลำบาก
การนอนคว่ำ (Prone Position) เป็นวิธีการที่ใช้กับผู้ป่วยกลุ่มที่มีอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน หรือ ARDS เช่น โรคปอดอักเสบที่มีลักษณะผิดปกติในปอดทั้ง 2 ข้าง โรคไข้หวัดใหญ่ รวมไปถึง COVID-19 ซึ่งการนอนคว่ำจะช่วยประคับประคองอาการ และทำให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอดได้มากขึ้น

ท่านอนคว่ำ (โรงพยาบาลสินแพทย์, 2564)
ผู้ป่วยโควิด ทำไมต้องนอนคว่ำ?
  • เป็นการลดการกดทับของปอด 2 ใน 3 ทำให้ปอดได้รับอากาศเพิ่มขึ้น และมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนภายในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น
  • การนอนคว่ำช่วยให้ระดับออกซิเจนเพิ่มสูงขึ้น ในกรณีที่ผู้ป่วยมีระดับออกซิเจนต่ำ
  • เวลานอนหงาย อวัยวะต่างๆ จะไปกดทับปอด ส่วนที่ต่ำกว่าลงไป ทำให้ปอดทำหน้าที่ได้ไม่ดี
ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังสามารถหายใจได้ด้วยตนเอง หรือใช้เครื่องช่วยหายใจแบบไม่ใส่ท่อ แนะนำให้นอนคว่ำ โดยปฏิบัติ ดังนี้
  • นอนคว่ำ 30 นาที – 2 ชั่วโมง
  • นอนตะแคงขวา 30 นาที – 2 ชั่วโมง
  • กึ่งนั่งกึ่งนอน (60 – 90 องศา) เป็นเวลา 30 นาที – 2 ชั่วโมง
  • นอนตะแคงซ้าย 30 นาที – 2 ชั่วโมง
  • กลับมาสู่ท่าที่ 1

ท่านอนตะแคง (โรงพยาบาลสินแพทย์, 2564)
อาการข้างเคียง: อาจมีอึดอัด รู้สึกหายใจไม่ออก อาเจียน ถ้ามีให้หยุดพักในท่าที่ผู้ป่วยรู้สึกสบาย
หมายเหตุ: ในแต่ละท่าโดยเฉพาะท่าคว่ำ อาจทำนานมากกว่าตามที่กำหนด ถ้าผู้ป่วยสามารถทนได้ และในแต่ละวันให้ผู้ป่วยทำบ่อยๆ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ท่านอนสำหรับผู้ป่วย COVID-19 (กองการพยาบาล, 2564)

 

บรรณานุกรม
  1. โรงพยาบาลศิครินทร์. (2564). ท่านอนสำหรับผู้ป่วยโควิด-19. สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://www.sikarin.com/health/.

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website