มาทำความรู้จักกับ rapid antigen test กันเถอะ!!!!

RSS
มาทำความรู้จักกับ rapid antigen test กันเถอะ!!!!
มาทำความรู้จักกับ rapid antigen test กันเถอะ!!!!

 

       เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศอนุมัติให้ใช้ชุดตรวจโควิดเร่งด่วนที่เรียกว่า Antigen test kit ซึ่งเป็นการตรวจแบบ Rapid test ชนิด antigen นั่นเอง แต่ก่อนที่จะไปใช้จริงนั้น เราลองมาทำความรู้จักกับมันก่อนดีกว่าครับ
       Rapid Test คือ ชุดทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว สำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสและภูมิคุ้มกันโควิด-19 ซึ่งใช้เวลาในการตรวจประมาณ 10 – 30 นาที เร็วกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ที่ใช้เวลาประมาณ 24 – 48 ชั่วโมง แต่การตรวจแบบ Rapid Test เป็นแค่เพียงการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ผลลัพธ์จะยืนยันได้ ก็ต่อเมื่อเข้ารับการตรวจยืนยันผลจากห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีการตรวจแบบ RT-PCR ที่โรงพยาบาลเท่านั้น
       การตรวจ Rapid test นั้นจะแบ่งการตรวจออกเป็น 2 ชนิด คือ การตรวจแบบ Rapid antigen testซึ่งจะเป็นการตรวจแบบ swab  เพื่อหาเชื้อโควิด-19 และการตรวจแบบ Rapid antibody test ซึ่งจะใช้วิธีเจาะเลือดในการตรวจเพื่อหาภูมิคุ้มกันโควิด-19 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทางประเทศไทยอนุญาตให้ประชาชนซื้อมาใช้ตรวจเองได้แค่ชุด Rapid antigen test เท่านั้น
แล้ว Rapid Antigen Test คืออะไร???
       Rapid Antigen Test คือ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้วิธีการ Swab เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่ง ที่บริเวณจมูกลึกถึงคอ เก็บจากลำคอ หรือเก็บจากบริเวณอื่น ขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บตัวอย่างของชุดการตรวจนั้น ๆ ซึ่งวิธีการตรวจนี้ ผู้ตรวจจะต้องรับเชื้อมาแล้ว 5 – 14 วัน ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ เพราะหากเชื้อไวรัสที่มีอยู่น้อย ก็อาจทำให้วิธีการตรวจนี้ไม่พบเชื้อ ดังนั้น จำเป็นจะต้องไปตรวจแบบ RT-PCR ซ้ำที่โรงพยาบาล
(ข้อมูลจาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และกระทรวงสาธารณสุข)

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website