วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 4 วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) (ตอนจบ)

RSS
วัคซีน COVID-19 The Series ตอนที่ 4 วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) (ตอนจบ)
วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) เป็นกระบวนการผลิตวัคซีนที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เพราะใช้ในการผลิตวัคซีนอื่นๆ ด้วยเช่น วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีหรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นต้น โดยการสร้างโปรตีนของเชื้อไวรัสผสมกับสารกระตุ้นภูมิ เพื่อให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีขึ้นเพื่อต่อต้าน Spike ของไวรัสโรค COVID-19 ขึ้นมา ส่วนใหญ่เทคนิคนี้ใช้ผลิตวัคซีนสำหรับเด็ก ตัวอย่างเช่น วัคซีนบาดทะยัก ไอกรน คอตีบ นับเป็นวัคซีนที่มีความปลอดภัยสูง
บริษัทที่ผลิตวัคซีนขนิดนี้คือ ได้แก่ Novavax, Nano covax, ใบยา
วัคซีนจากบริษัท Novavax ผลิตจาก baculovirus และใช้ Matrix M เป็นตัวกระตุ้นภูมิ มีประสิทธิภาพป้องกันอาการประมาณ 60-90% ป้องกันการเสียชีวิตได้ 100%

แผนผังจำลองกระบวนการทำงานของวัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ โดยมี Matrix M (ขั้นที่ 6) เป็นตัวกระตุ้นภูมิ
จากบริษัท
Novavax (Umair, 2021)
วัคซีน Novavax หรือ NVX-CoV2373 ได้รับการคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัทโนวาแวกซ์ อิงค์ หนึ่งในผู้ผลิตวัคซีนรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา
วัคซีนชนิดนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบใช้โปรตีนเบส (Protein-nanoparticle Vaccine) แทนการใช้เชื้ออ่อนหรือเชื้อที่ตายแล้ว โดยเป็นการเพาะโปรตีนใหม่ขึ้นมา และใช้ชิ้นส่วนโปรตีนของ Corona virus มาผลิต ร่วมกับเซลล์ของผีเสื้อกลางคืน ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับเซลล์ของมนุษย์ ผลลัพธ์ที่ได้คือ มีโปรตีนส่วนหนามของไวรัสจำนวนมาก กลังจากนั้นจึงนำโปรตีนส่วนหนามของไวรัสมารวมกับสารกระตุ้นภูมิต้านทาน และฉีดเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสขึ้นมา ด้วยวิธีนี้จะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่า 3,000 titers
วัคซีน Novavax นอกจากจะเป็นหนึ่งในวัคซีนหลักของโครงการ COVAX ที่จะส่งให้ประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางทั่วโลก และล่าสุดยังมีรายงานผลการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 ได้สูงถึง 90%

วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) โดยบริษัท Novavax (Gavi, 2021)
ข้อดีของวัคซีน Novavax
วัคซีน Novavax เลือกใช้โปรตีนบริสุทธิ์ เปรียบเสมือนอาหารสำเร็จรูปที่เข้าสู่ร่างกายโดยตรง ทำให้มีประสิทธิภาพ และร่างกายสามารถเข้าถึงสารได้ง่าย และการเลือกใช้หนามของโควิดในการทำวัคซีน ทำให้ร่างกายจดจำหนามของโควิด และสร้างแอนติบอดีขึ้นมาบริเวณโปรตีนส่วนหนาม ทำให้เชื้อโควิดไม่สามารถเกาะติดกับเซลล์ของมนุษย์ได้ ทำให้ความรุนแรงของไวรัสลดลง
การจัดเก็บ: ไม่จำเป็นต้องเก็บในอุณหภูมิที่ต่ำมาก สามารถเก็บในอุณหภูมิตู้เย็นปกติ 2-8 องศาก็สามารถเก็บรักษาได้ ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบมากกว่าวัคซีนประเภท mRNA อย่างไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นาที่ต้องเก็บในอุณหภูมิต่ำมากๆ ทำให้อาจจะเกิดปัญหาด้านการขนส่งได้
นักวิจัยสามารถเปลี่ยนชนิดโปรตีน เพื่อรองรับไวรัสกลายพันธุ์ที่อาจดื้อยาได้ ทำให้สามารถพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสู้กับเชื้อโควิดกลายพันธุ์ได้
การฉีด: 2 โดส (เข็ม) โดยการฉีดเข้ากล้ามเนื้อทั้งสองเข็ม ห่างกัน 21 วัน หรือ 3 สัปดาห์ ซึ่งถือว่าค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับวัคซีนชนิดอื่น ทำให้ผู้ที่ฉีดสามารถได้รับภูมิคุ้มกันค่อนข้างดี
อายุในการฉีด: สามารถฉีดได้คนที่มีอายุตั้งแต่ 18-84 ปี และสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีโรคประจำตัว
ประสิทธิภาพของวัคซีน Novavax
วัคซีนโควิด Novavax เริ่มการศึกษาทดลองระยะแรกสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 และทำการศึกษาทดลองครั้งที่ 2 และ 3 ในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร แอฟริกาใต้ ออสเตรเลีย เม็กซิโก
ผลการทดลองฉีดวัคซีนในกลุ่มประชากรประเทศดังกล่าว พบว่าวัคซีนโนวาแวกซ์สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์ต่างๆ ได้ค่อนข้างดี
 • ป้องกันความรุนแรงของโรคโดยรวมได้ 4%
 • ป้องกันอาการป่วยรุนแรงได้ 100%
 • ป้องกันเชื้อโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมได้ 4%
 • ป้องกันเชื้อสายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ) ได้ 7%
 • ป้องกันสายพันธุ์เบตา (แอฟริกาใต้) ได้ 55%
 • สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย) อยู่ระหว่างการศึกษา
ผลข้างเคียงหลังการฉีดวัคซีน Novavax
จะมีอาการคล้ายกับวัคซีนชนิดอื่น เช่น
 • มีไข้ หรือมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดเมื่อยตามร่างกาย
 • ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด
 • บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ
ซึ่งอาการของผลข้างเคียง อาจจะต้องติดตามและศึกษาดูอีกครั้ง หลังจากได้ฉีดให้กับประชากรในจำนวนที่มากขึ้น

ข้อมูลสรุปของวัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine) โดยบริษัท Novavax
(โรงพยาบาลวิชัยเวช, 2564)

 

บรรณานุกรม
 1. โรงพยาบาลวิชัยเวช. (2564). วัคซีนจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อ (Protein Subunit Vaccine). สืบค้นเมื่อ 5 กันยายน 2564. เข้าถึงได้จาก https://vichaivej-nongkhaem.com/health-info/.
 2. Umair I. (2021). Novavax vaccine. Sep 5, 2021. Retrieved from https://www.vox.com/22533090/.
 3. Gavi. (2021). Covax. Sep 5, 2021. Retrieved from https://www.gavi.org/news/media-room/gavi.

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Admin WTU Website