วิธีการใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test

RSS
วิธีการใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test
วิธีการใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test
  1. ล้างมือด้วยสบู่ น้ำสะอาด และเจลแอลกอฮอล์
  2. เริ่มเก็บตัวอย่างเชื้อ ด้วยการใช้ก้านสำลีสำหรับ swab โดยทำตามคำแนะนำที่มากับชุดตรวจอย่างเคร่งครัดเช่น การแหย่จมูก การแหย่ลำคอ กระพุ้งแก้ม เป็นต้น ซึ่งจะหมุนก้านลำสีประมาณ 3 – 4 ครั้ง หรือ 3 วินาที
  3. นำก้านสำลีมาหมุนใส่หลอดที่มีสารละลายตรวจเชื้อ หมุนวนอย่างน้อย 5 ครั้ง หรือ 15 วินาที แล้วบีบสำลีให้แห้งผ่านหลอด ห้ามให้มือสัมผัสกับก้านสำลีหรือสารละลายเด็ดขาด
  4. เมื่อเสร็จแล้วให้นำก้านสำลีทิ้งใส่ซีล และหยดสารละลายลงในแท่นตรวจ ตามจำนวนหยดที่ชุดตรวจกำหนดไว้ รอผล 15 – 30 นาที
วิธีอ่านค่าผลตรวจ
  • หากตรงตัวอักษร C ขึ้นขีดเดียว แปลว่าผลตรวจเป็นลบ (ไม่ติดเชื้อ)
  • หากตรงตัวอักษร C และ T ขึ้น 2 ขีด แปลว่าผลตรวจเป็นบวก (พบเชื้อ)
  • หากไม่มีขีดที่ตัว C และ T หรือปรากฎแค่ตรง T แปลว่าแผ่นเทสเสี
 
วิธีทิ้งชุดตรวจหลังตรวจเสร็จ
         ควรใส่ชุดตรวจที่ใช้แล้วลงซีล แล้วทิ้งในถุงขยะแยกจากขยะอื่น ๆ โดยต้องปิดปากถุงขยะให้แน่นหนาและมิดชิด ห้ามไม่ให้ขยะหลุดรอดออกมาได้ เป็นไปได้ควรใส่ขยะในถุงสีแดง เพราะใช้สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ หรืออาจแปะป้าย/ทำสัญลักษณ์ ให้รู้ว่าเป็นขยะติดเชื้อ
ที่มา : https://allwellhealthcare.com/rapid-test-covid-19/

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website