เมื่อทราบผลตรวจ rapid antigen test แล้ว ต้องทำอย่างไรกันต่อนะ ???

RSS
เมื่อทราบผลตรวจ rapid antigen test แล้ว ต้องทำอย่างไรกันต่อนะ ???
เมื่อทราบผลตรวจ rapid antigen test แล้ว ต้องทำอย่างไรกันต่อนะ ???
                  ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับ ว่าถ้าสมมติเราตรวจด้วยเครื่องตรวจ rapid antigen test แล้วผลออกมาเป็นบวกเราต้องทำอย่างไรกันต่อ จะต้องโทรติดต่อใคร กักตัวไหม หรือต้องไปตรวจ RT-PCRต่อที่ไหน??? แล้วถ้าผลเป็นลบนี่เชื่อถือได้แค่ไหนกันนะ ต้องตรวจซ้ำไหม หรือไม่ต้องทำอะไรเลย??? วันนี้เรานำคำตอบมาให้ทุกคนแล้วครับ ดังนี้เลย
กรณีผลเป็นบวก (พบเชื้อ) ให้ปฏิบัติดังนี้
  • เข้ารับการตรวจยืนยันผลแบบ RT-PCR ซ้ำที่โรงพยาบาล
  • ระหว่างนั้นให้กักตัวเองแยกจากผู้อื่นและหลีกเลี่ยงการใช้ของร่วมกัน
  • แจ้งผู้ใกล้ชิดที่มีความเสี่ยง ให้เข้ารับการตรวจเชื้อ
 
กรณีผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อหรือเชื้อมีปริมาณไม่มากพอ) ให้ปฏิบัติดังนี้
  • หากเป็นผู้ที่สงสัยว่าอาจจะติด ให้ทำการทดสอบซ้ำอีกใน 5 – 7 วัน ในระหว่างนั้นต้องกักตัวแยกจากผู้อื่นเช่นเดียวกับผู้ติดเชื้อ
  • หากมีอาการของโรคโควิด-19 ให้ทำการทดสอบซ้ำทันที โดยเฉพาะหากมีอาการทางเกี่ยวกับการหายใจ ให้ไปตรวจซ้ำด้วยวิธี RT-PCR ทันที
ที่มา : https://allwellhealthcare.com/rapid-test-covid-19/

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website