สิ่งที่ควรมี เมื่อต้อง “Home Isolation”

RSS
สิ่งที่ควรมี เมื่อต้อง “Home Isolation”
สิ่งที่ควรมี เมื่อต้อง “Home Isolation”
หากป่วยเป็นโควิด-19 แล้วต้องกักตัวที่บ้านหรือ “Home Isolation” สิ่งของจำเป็นและแนะนำให้มีเตรียมไว้ มีดังต่อไปนี้
  • อุปกรณ์ทานอาหารส่วนตัว ควรแยกกับคนอื่น (ช้อนส้อม จานชาม แก้วน้ำ)
  • ถุงขยะแยกสีสำหรับแยกขยะติดเชื้อ
  • หน้ากากอนามัย ควรสวมตลอดเวลาเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียว
  • ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น ยาลดไข้ เจลลดไข้
  • สบู่ เจลล้างมือ ควรล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
  • แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 70% สำหรับเช็ดหลังสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได
  • ปรอทวัดไข้ เครื่องัวดออกซิเจน ทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้ส่งให้ พร้อมคำแนะนำการใช้งาน
  • ของใช้ส่วนตัวอื่นๆ แยกไว้ใช้ส่วนตัวเท่านั้น เช่น ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า
ที่มา : https://www.sikarin.com/health/home-isolation

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website