เช็กสุขภาพฟันแบบไหนต้องพบทันตแพทย์ช่วง COVID-19

RSS
เช็กสุขภาพฟันแบบไหนต้องพบทันตแพทย์ช่วง COVID-19
เช็กสุขภาพฟันแบบไหนต้องพบทันตแพทย์ช่วง COVID-19
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ทันตแพทย์ยังคงให้การรักษาในงานทันตกรรมฉุกเฉินและเร่งด่วน ภายใต้กระบวนการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)
แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าปัญหาฟันแบบไหนจำเป็นหรือไม่จำเป็นที่จะต้องมาพบทันตแพทย์ ลองเช็กได้ดังนี้
ปัญหาฟันฉุกเฉินมาได้ทันที
 • ภาวะเลือดไหลในช่องปากไม่หยุด
 • การติดเชื้อก่อให้เกิดการบวมในหรือนอกช่องปาก ขัดขวางต่อระบบหายใจ
 • อุบัติเหตุที่กระแทกช่องปากและใบหน้าที่ส่งผลเสียต่อระบบหายใจ

ภาวะเลือดไหลในช่องปากไม่หยุด (Sukkaphap D, 2017)
ปัญหาฟันด่วนที่ต้องการให้ทันตแพทย์ดูแล
 • เตรียมช่องปากก่อนการรักษาอื่น เช่น การฉายรังสี ให้เคมีบำบัด ผ่าตัดหัวใจ
 • ปวดฟัน เสียวฟัน มีหนองที่ฟันจากฟันผุลึก
 • ปวดฟันคุด ฟันคุดอักเสบหรือบวม ปวดแผลหลังถอนฟัน
 • ฟันหัก แตก ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดหรืออาการบาดเจ็บที่เนื้อเยื่อ
 • อุบัติเหตุฟันหลุดหรือขยับออกจากตำแหน่งเดิม
 • ฟันปลอมชั่วคราวหลุด หาย หรือแตกหัก หรือคม ซึ่งก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บที่เหงือก หรือเนื้อเยื่อ
 • วัสดุอุดชั่วคราวหลุด ในฟันที่กำลังอยู่ระหว่างรักษารากฟัน
 • ลวดจัดฟันหรืออุปกรณ์จัดฟัน ทำให้เกิดความบาดเจ็บแก่เนื้อเยื่อ

เนื้อเยื่อกระพุ้งแก้มได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์จัดฟัน (Pantip, 2015)
ปัญหาฟันยังรอได้
 • ตรวจสุขภาพฟันและช่องปากทำความสะอาดช่องปาก ขูดหินปูนและขัดฟัน
 • ฟันผุแบบไม่มีอาการ
 • จัดฟัน (ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน)
 • ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก (สสส, 2558)
การแก้ปัญหาสุขภาพฟันท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID-19 ต้องอาศัยความเข้าใจและการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้มากที่สุด เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยและสุขภาพของทุกคน 

 

บรรณานุกรม
โรงพยาบาลกรุงเทพ. (2564). เช็กสุขภาพฟัน แบบไหนต้องพบทันตแพทย์ช่วง COVID-19. สืบค้นเมื่อ 3 สิงหาคม 2564. เข้าถึงได้จาก https://www.bangkokhospital.com/content/check-dental-health.

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Admin WTU Website