โควิดไม่แสดงอาการ แต่กักตัว 14 วัน ช่วยลดเชื้อได้

RSS
โควิดไม่แสดงอาการ แต่กักตัว 14 วัน ช่วยลดเชื้อได้
โควิดไม่แสดงอาการ แต่กักตัว 14 วัน ช่วยลดเชื้อได้
เมื่อครั้ง COVID-19 ระบาดทั่วโลกใหม่ๆ เดอะสเตรตไทมส์ (The Straits Times) เว็บไซต์ข่าวภาษาอังกฤษที่นิยมมากที่สุดในสิงคโปร์ได้เผยแพร่ข่าวเตือนใจประชาชนว่าให้ระวัง “โควิดไม่แสดงอาการ” ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ติดเชื้อละเลยการป้องกันตัวเองและแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นมากขึ้น
ร้อยละ 70 ของผู้ที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อปอดอักเสบโคโรนา 2019 ได้ผลเป็นบวก แต่ไม่แสดงอาการป่วยออกมา เมื่อติดเชื้อแล้วสามารถส่งเชื้อแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้อย่างไม่รู้ตัว
โควิดไม่แสดงอาการคืออะไร
โควิดไม่แสดงอาการ คือ อาการระยะแรก ที่มีโอกาสส่งเชื้อสู่ผู้อื่นสูง ได้แก่ อาการไอ จาม แม้ตัวผู้ป่วยจะไม่มีอาการรุนแรงในระยะแรก แต่เป็นช่วงที่ไวรัสเพิ่มจำนวนได้สูง การเดินทางไปสู่สถานที่เสี่ยง มีผู้คนแออัดโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย มีโอกาสรับละอองที่มีเชื้อไวรัสจากผู้ติดเชื้อเข้าสู่ร่างกาย

Medical News Today เว็บข่าวด้านสุขภาพในสหรัฐอเมริกามีงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อ SARS-CoV-2 ที่อายุน้อยกว่า 20 ปี กว่า 81.9% ป่วยโควิดไม่แสดงอาการ
นอกจากนี้พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 6.6 มีอาการที่รุนแรง เราควรรับบทเรียนเหล่านี้ มาช่วยกันปกป้องผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว ให้พักอยู่ที่บ้าน งดการเดินทางสังสรรค์ เพื่อไม่ให้ COVID-19 สร้างความเจ็บป่วยแทรกซ้อนกับโรคเดิมที่เป็นอยู่
วิธีสังเกต โควิดไม่แสดงอาการ เกิดขึ้นกับเราหรือยัง
เนื่องจากหลังรับเชื้อระยะแรกผู้ป่วยเองอาจยังไม่ทราบว่าตัวเองติดเชื้อ ก็ยังเข้าสู่สังคม ใช้ชีวิตประจำวันปกติ เดินทางไปมาหาสู่ครอบครัวและเพื่อนพ้อง เมื่อละเลยการป้องกันตัวเอง กลายเป็นพาหะส่งเชื้อให้คนรอบข้างไม่รู้ตัว ควรสังเกตอาการตัวเอง หลังจากไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันแล้วภายใน 14 วันดังนี้
 • มีไข้ ไอ จาม
 • จมูกไม่ได้กลิ่น
 • ลิ้นแยกรสชาติไม่ได้
 • ปวดเมื่อยร่างกายเล็กน้อย
 • ท้องเสียเล็กน้อย
 • เมื่อยล้า อ่อนเพลีย
อาการของไข้หวัดใหญ่ กับอาการ COVID-19 คล้ายคลึงกัน สิ่งที่พอจะแยกได้คือเรื่องการรับกลิ่นและรับรสชาติ อย่างไรก็ดีหากเดินทางไปยังสถานที่ที่ระบุว่าพบเชื้อสูง ควรแจ้งกับเจ้าหน้าที่คัดกรองก่อนเข้ารับการตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วย
โควิดไม่แสดงอาการ นานถึง 4 สัปดาห์ บางคนได้รับเชื้อแล้วแต่ไม่รู้ตัว
จากงานวิจัยของหลายประเทศที่พบผู้ติดเชื้อสูง ก็สามารถสรุปได้ว่าหากรับเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 นี้เข้าไปแล้ว อาจแสดงอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่แสดงอาการนานถึง 4-6 สัปดาห์ เพราะฉะนั้นการกักตัว 14 วัน จึงช่วยลดการแพร่เชื้อโควิดช่วงที่ไม่แสดงอาการได้

 

บรรณานุกรม
 1. กรมสุขภาพจิต. (2564). “โควิดไม่แสดงอาการ” แต่กักตัว 14 วันช่วยลดเชื้อได้. สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2564.
  เข้าถึงได้จาก
  https://www.dmh.go.th/news-dmh/view.asp?id=30542.

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

 • Admin WTU Website