พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์อย่างมีคุณภาพด้วย CLE และเทคโนโลยี

RSS
พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์อย่างมีคุณภาพด้วย CLE และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมุ่งประสบการณ์อย่างมีคุณภาพด้วย CLE และเทคโนโลยี

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website