คณะแพทยศาสตร์ - สาขาสาธารณสุขศาสตร์

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม สาขาสาธารณสุขศาสตร์

 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 63 คณาจารย์และนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดสระลงเรือ  

ติดต่อคณะ

CONTACT INFORMATION

เลขที่ 600 หมู่ 11 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 71170

Tel. 083-0665207

Fax. 035-651144

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น