คณะเภสัชศาสตร์

Pharmacy Channel

กิจกรรม

ติดต่อคณะ

CONTACT INFO

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 0-2563-5252 ต่อ 2312

SUBSCRIPTION

รับข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ล่าสุดจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น