กิจกรรมและมาตรการเพื่อป้องกัน COVID-19 — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
ดำเนินการฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า19 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มี.ค.65

ดำเนินการฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า19 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มี.ค.65

"งานกิจการนิสิต สำนักบริหารวัชรพล ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารหอพัก 19 ก.พ.65"

"งานกิจการนิสิต สำนักบริหารวัชรพล ฉีดพ่นฆ่าเชื้ออาคารหอพัก 19 ก.พ.65"

         
มหาวิทยาลัยทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อ             เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า    ณ คลินิกทันตกรรม อาคารทันแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยทำความสะอาดและอบโอโซนฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ คลินิกทันตกรรม อาคารทันแพทยศาสตร์

โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)

โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)

"โครงการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยการตรวจค้นหาเชื้อเชิงรุกในรูปแบบAntigen Tesk Kit (ATK)" งานกิจการนิสิต วัชรพล คณะพ...