กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝึกปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพความร้อนในการทำงาน

นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ฝึกปฎิบัติการตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพความร้อนในการทำงาน

นิสิตสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 3 ฝึกปฎิบัติ การตรวจวิเคราะห์และประเมินสภาพความร้อนในการทำงาน รายวิชา การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้านส...
  • Admin WTU Website
ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรต...
  • Admin WTU Website
งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์

คณาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565 สามารถดูรูปภาพบรรย...
  • Admin WTU Website
พิธีประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561-2564

พิธีประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา 2561-2564

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ #ขอแสดงความยินดี กับดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นทุกท่าน เนื่องในโอกาสพิธีประสาทปริญญาบัตรปีการศึกษา...
  • Admin WTU Website