กิจกรรม คณะแพทยศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ กาญฯ

RSS
พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ณ ห้องแกรนด์บอลร...
  • Admin WTU Website
โครงการ ม. พี่เลี้ยง "การออกแบบ การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยตามแนวคิด STREAM ภายใต้สถานการณ์ Covid-19"

โครงการ ม. พี่เลี้ยง "การออกแบบ การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยตามแนวคิด STREAM ภายใต้สถานการณ์ Covid-19"

เมื่อวันที่  22-23 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมเป็นวิทยาการในโครงการ "การออกแบบ การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ของเด็กไทยตา...
  • Admin WTU Website
สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

คณาจารย์และนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั...
  • Admin WTU Website
โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

โครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้ารมอบรมในโครงการเรียนรู้เทคนิคการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน โดย รศ.ดร.ชัยวิชิต เชียรชนะ คณะครุศาสตร์อุตสาหก...
  • Admin WTU Website