คณาจารย์สาขาสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

RSS
คณาจารย์สาขาสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นวิทยากรให้หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ระยะที่ 1 บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website