งาน Open House นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ

RSS
งาน Open House นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ

คณาจารย์สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วม โครงการ Open House นิสิตแพทย์ปฐมภูมิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โดยได้มีการจัดกิจกรรม และสันทนาการ ร่วมกับอาจารย์สาขาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2565 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website