คณาจารย์เข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสถาบันเครือข่าย 7 สถาบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

RSS
คณาจารย์เข้าร่วมและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสถาบันเครือข่าย 7 สถาบัน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565

คณาจารย์สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้เข้าร่วมงานและส่งผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสถาบันเครือข่าย 7 สถาบัน โดยมี ท่าน ดร.ประภากร สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ดร.วิวัฒนน์ ศัลยกำธร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการปฏิบัติรูปประเทศด้านการศึกษา เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษในพิธีเปิดดังกล่าวด้วย

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website