โครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล"

RSS
โครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล"
คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร "การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ในยุคดิจิตอล" ในพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Yealink Meeting

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website