โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10"

RSS
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10"
คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10" เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 9.00 -16.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Yealink Meeting

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website