กิจกรรม หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

RSS
โครงการให้ความรู้การฝึกสำรวจภูมิประเทศและรังวัดทางยีออเดชี

โครงการให้ความรู้การฝึกสำรวจภูมิประเทศและรังวัดทางยีออเดชี

สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกสำรวจภูมิประเทศและรังวัดทางยีออเดชี เมื่อวันที่ 27-31 มกราคม 2566
  • Admin WTU Website
หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพระดับหลักสูตรและระดับคณะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรและในระดับคณะ  โดยมี รศ.ดร.ส...
  • Admin WTU Website
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับพื้นที่และการประมาณราคาในการปรับพื้นที่ดินขุดดินถมในชุมชน (ชุมชนทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี)

โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับพื้นที่และการประมาณราคาในการปรับพื้นที่ดินขุดดินถมในชุมชน (ชุมชนทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี)

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ ได้จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10"

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10"

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 10" เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เ...