โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับพื้นที่และการประมาณราคาในการปรับพื้นที่ดินขุดดินถมในชุมชน (ชุมชนทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี)

RSS
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับพื้นที่และการประมาณราคาในการปรับพื้นที่ดินขุดดินถมในชุมชน (ชุมชนทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี)

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 คณาจารย์หมวดวิชาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ ได้จัดกิจกรรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจการปรับพื้นที่และการประมาณราคาในการปรับพื้นที่ดินขุดดินถมในชุมชนทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

 

 

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website