โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา

RSS
โครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา

คณาจารย์หมวดศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมโครงการอบรมแพทยศาสตรศึกษา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ผศ.นพ.จิโรจน์ สูรพันธุ์ จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราราช ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ภาพบรรยากาศการอบรม

โพสต์ก่อนหน้า โพสต์ถัดไป

  • Admin WTU Website