กิจกรรม เล่นดนตรี ร้องเพลง โดย Dent WTU Band 31 มีนาคม 2566

กิจกรรม เล่นดนตรี ร้องเพลง โดย Dent WTU Band 31 มีนาคม 2566

Dent WTU Band จัดกิจกรรมเล่นดนตรี ร้องเพลง เพื่อสร้างความสนุกสนานและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับนิสิตคณะอื่นๆ จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ลานอเนก...