กิจกรรมรับน้องใหม่ "สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์" 2566 โดยสโมสรนิสิตกลางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

กิจกรรมรับน้องใหม่ "สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์" 2566 โดยสโมสรนิสิตกลางมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2566 สโมสรนิสิตกลาง มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ "สานสัมพันธ์ราชพฤกษ์" 2566 โดยมีรุ่นพี่ของแต่ละคณะร่วมจั...