กิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

RSS
โครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู (พิธีไหว้ครู)

โครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู (พิธีไหว้ครู)

คณาจารย์และนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการราชพฤกษ์รำลึกพระคุณครู(พิธีไหว้ครู) ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2565 ​ณ ห้องนิทรรศการ มห...
  • Admin WTU Website
สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

สัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 34

คณาจารย์และนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยแห่งชาติ ครั...
  • Admin WTU Website
กิจกรรมปิจฉิมนิเทศนิสิตสาธารณสุขศาสตร์

กิจกรรมปิจฉิมนิเทศนิสิตสาธารณสุขศาสตร์

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ทางสาขาสาธารณสุขศาสตร์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ บรรยากาศเต็มไปด้ว...
เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ 2564

เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรมในวิชาชีพ 2564

เมื่อวันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ได้จัดโครงการ “เสริมสร้างสมรรถนะนิสิตก่อนฝึกงานและจริยธรรม...