ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
โครงการสื่อออนไลน์ในมือพี่ลดควันบุหรี่ในบ้านน้อง(ในสถานการณ์โควิด19)

โครงการสื่อออนไลน์ในมือพี่ลดควันบุหรี่ในบ้านน้อง(ในสถานการณ์โควิด19)

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 28 กุมภาพันธ์ 2565

ฉีดพ่นฆ่าเชื้อตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด19 28 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการทำบุญหอพักเนื่องในวันปีใหม่และแข่งขันกีฬาสามัคคี

โครงการทำบุญหอพักเนื่องในวันปีใหม่และแข่งขันกีฬาสามัคคี

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์  2565 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการทำบุญหอพักเนื่องในวันปีใหม่และแข่งขันกีฬาสามัคคี โดยได้รับเกียรติจาก ผ.ศ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิ...
โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ำประเพณี

โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ำประเพณี

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2565 คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ำประเพณี โดยได้รับเกียรติจาก ผ.ศ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ คณบดีเป็นประธาน...