ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ รพสต.ในจังหวัดบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ รพสต.ในจังหวัดบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่หน่วยงานต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่หน่วยงานต่างๆ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ สำนักงานสาธารณสุข

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ และ สำนักงานสาธารณสุข

ครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น

ครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดร. ปัณณทัต บนขุนทด ได้รับรางวัลครูดีต้นแบบสังคมไทยดีเด่น (เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2565)...