ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ — งานวิจัยนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

RSS
ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก"

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การประยุกต์ใช้ Simulation สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางคลินิก"

กิจกรรม นิสิตพยาบาลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

กิจกรรม นิสิตพยาบาลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก และ รพ.สต.ในจังหวัดบุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์ มอบกระเช้าปีใหม่ รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ศูนย์แพทยศาสตรชั้นคลินิก และ รพ.สต.ในจังหวัดบุรีรัมย์

โครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตใหม่ในถานการณ์ Covid-19 และโครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการพยาบาล รูปแบบ New Normal

โครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตใหม่ในถานการณ์ Covid-19 และโครงการชุมชนสร้างเสริมสุขภาพด้วยกระบวนการพยาบาล รูปแบบ New Normal

คณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์จัดโครงการเวสเทิร์นรวมพลังสร้างสรรค์ป้องกันและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนด้วยวิถีชีวิตใหม่ในถานการณ์ Covid-19 และโครงการชุมชนส...