ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ บุรีรัมย์

RSS
พิธีประดับหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีประดับหมวกแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 20

ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติครั้งที่ 20

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา

นิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ร่วมเดินขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา

นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์

นิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นำเสนอนวัตกรรมประเภทสิ่งประดิษฐ์