ข่าวสารคณะพยาบาลศาสตร์ วัชรพล

RSS
ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

ประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 และประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 14 ประจำปี 2560

การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะฯ

การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะฯ

ประชุมวิชาการประจำปี 2560

ประชุมวิชาการประจำปี 2560

การประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ประจำปี 2560

การประกวดนวัตกรรมและงานวิจัย ประจำปี 2560